Intro

Jeśli nie jesteś zdecydowany aby rozpocząć kurs nurkowania, ale chciałbyś zobaczyć jak to jest pod wodą :), jak wygląda tam życie, spróbować bez żadnych zobowiązań, to intro jest dla Ciebie. Jest to nurkowanie zapoznawcze, instruktor pokaże Ci sprzęt oraz jak z niego korzystać, a potem zabierze Cię na podwodną wycieczkę, możesz sam zdecydować czy po nurkowaniu zapoznawczym chcesz dalej kontynuować szkolenie nurkowe. Jest to doskonała forma sprawdzenia samego siebie, czy pasja jaką jest nurkowanie, jest rzeczywiście dla Ciebie.

Open Water Diver

Kurs Open Water Diver, to podstawowy kurs, na którym uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do nurkowania z partnerem bez nadzoru, Kurs składa się zajęć teoretycznych oraz praktycznych (zajęcia na wodach basenowych oraz wodach otwartych). Czas trwania około 4-5 dni. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje licencję OWD uprawniającą do nurkowania ze sprzętem do 18metrów

Advanced Open Water Diver

Kurs Advanced Open Water Diver, odbywa się na wodach otwartych. Składa się z pięciu nurkowań do wyboru przez uczestnika. Nurkowania wybierane są zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Szkolenie przede wszystkim skupia się na technikach nurkowania. Uczestnik musi zaliczyć obowiązkowo dwa nurkowania, głębokie oraz nawigacyjne. Czas trwania około 2 dni. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik może nurkować do 30 metrów.

RecueDiver

Kurs Rescue Diver jest zasadniczym krokiem w rozwoju wiedzy nurkowej i nurkowego doświadczenia. Na tym kursie nurkowie przestają się koncentrować jedynie na sobie i uczę się uwzględniać także bezpieczeństwo i komfort innych nurków. Szkolenie rozwija podstawowe umiejętności w zakresie zapobiegania problemom i postępowania w sytuacjach awaryjnych z kursu OWD. Na tym poziomie nurkowie gotowi są już, aby uczyć się jak radzić sobie z bardziej złożonymi problemami oraz wdrażać bezpośrednie techniki pomocy innym nurkom w sytuacjach awaryjnych. Cwiczenia ratownicze i scenariusze na kursie Rescue rozwijają podstawowe umiejętności i zachęcają nurków do eksperymentowania, tak aby nauczyli się wykorzystywać swoje mocne, strony, rozpoznawać słabe i uwzględniać te czynniki podczas udzielania pomocy. Nurkowie uczą się, aby najpierw szybko przemyśleć dostępne opcje ratownicze i następnie działać, wybierając najlepszą metodę dla danej sytuacji

Divemaster

Kurs Divemastera opiera się na umiejętnościach rozwiązywania problemów, czyli umiejętnościach poznanych na kursie Rescue Diver, ale rozszerza zakres tych umiejętności przenosząc akcent z postępowania w sytuacji awaryjnej i zapobiegania wypadkom na sytuacje związane z nadzorowaniem kursantów i certyfikowanych nurków. Kurs przygotowuje kandydatów do podejmowania słusznych decyzji w oparciu o odpowiednią ocenę sytuacji. Kurs Divemastera składa się z następujących części: zajęcia teoretyczne, rozwój umiejętności oraz zastosowanie praktyczne